Rift Valley fever

Epidemie horečky Rift Valley na ostrově Mayotte v Indickém oceánu, zámořském departementu Francie

Níže uvádíme volný překlad souhrnu informací o současném výskytu RVF na Mayotte. Riziko nákazy pro občany ČR a EU/EEA je velmi nízké , týká se cestovatelů do postižených oblastí, kterým je doporučeno dodržovat níže uvedená preventivní opatření. Možnost zavlečení RVF do kontinentální Evropy je nepravděpodobná, importované případy onemocnění RVF nelze vyloučit .


Základní informace o onemocnění Horečka Rift Valley (Rift Valley Fever – RVF) jsou uvedeny na stránkách SZÚ [1]

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí publikovalo na svých webových stránkách rychlé hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění Horečkou Rift Valley (RVF) na ostrově Mayotte ke dni 7. března 2019 [2]:  https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA-Rift-Valley-fever-Mayotte-France-March-2019.pdf

Od konce listopadu 2018 do 1. března 2019 místní úřady nahlásily 82 lidských případů horečky Rift Valley (Rift Valley fever – RVF) na ostrově Mayotte.

Mayotte je zámořský region a zámořský departement Francie v Indickém Oceánu. Je jedním z hlavních 4 ostrovů Komorského souostroví. Případy onemocnění se vyskytly zejména ve středozápadní a severní části ostrova a postiženy byly především venkovské oblasti. K uvedenému datu nebyly hlášeny případy úmrtí.

Riziko nákazy pro cestovatele do těchto oblastí nebo jejich obyvatele je velmi nízké, pokud dodržují příslušná preventivní opatření. Nicméně osoby v kontaktu s nakaženými zvířaty v oblastech výskytu RVF (jako veterináři, pracovníci na farmách, v masném průmyslu při zpracování masa a porážce zvířat) jsou ve zvýšeném riziku infekce virem RVF. Tyto osoby v riziku by proto měly manipulovat s potenciálně infikovanými zvířaty bezpečným způsobem a dodržovat zásady bezpečné praxe při zacházení se zvířaty při jejich chovu a porážce. V postižených oblastech je třeba se vyvarovat konzumace syrového mléka a zvířecích produktů, které neprošly důkladnou tepelnou úpravou. Kromě toho je třeba dodržovat osobní ochranná opatření proti poštípání komáry.

Přenosu viru RVF kontaktem s krví nebo infikovaným materiálem ve zdravotnických zařízeních lze zabránit dodržováním běžných opatření definovaných v pokynech Světové zdravotnické organizace „Standardní preventivní opatření ve zdravotnictví“.

V minulosti se vyskytly případy RVF u cestovatelů navracejících se z oblastí s výskytem RVF zpět do kontinentální Evropy, jelikož RVF je endemická v mnoha afrických zemích. V současnosti nelze vyloučit import lidských případů RVF z Mayotte do zemí EU/EEA, zejména do některých nejvzdálenějších zámořských území EU v Indickém oceánu (např. Réunion).

Odborníci v členských zemích EU by proto měli mít povědomí o epidemiologické situaci ohledně výskytu RVF v Africe, včetně nejvzdálenějších zámořských regionů EU v Indickém oceánu a v zemích Arabského poloostrova a rovněž by měli zahrnout RVF do diferenciální diagnostiky onemocnění u pacientů navracejících se z postižených oblastí. Pokud by došlo k importu viru RVF nakaženým člověkem, pravděpodobnost následného trvalého přenosu na další osoby je velmi nízká, protože přímý přenos z člověka na člověka nebyl u onemocnění RVF popsán.

U importovaných případů RVF ve viremické fázi by měla být dodržována preventivní opatření ke snížení rizika možného dalšího přenosu prostřednictvím vektorů na člověka, jedná se o preventivní opatření proti poštípání komáry v oblastech s kompetentními a aktivními vektory.

[3] Virus Rift Valley mohou přenést komáři Culex pipiens a Aedes vexans (tyto oba druhy se u nás běžně vyskytují). Culex pipiens  saje na člověku pouze v teplejších oblastech (jinak je  převážně ornitofilní), aktivní je od května do října (často bodá uvnitř obydlí). Aedes vexans se masivně vyskytuje (a bodá člověka venku) po povodních a může být aktivní až do prvních mrazíků. Kompetence pro přenos viru RVF našich populací těchto komárů však není známa.

Současná epidemie RVF v Mayotte představuje pro země EU/EEA velmi malé riziko, pokud jde o zavlečení RVF prostřednictvím obchodu se zvířaty, neboť dovoz živých zvířat a jejich masa a mléka z Mayotte do kontinentální části EU jsou vzhledem k velké vzdálenosti pravděpodobně velmi vzácné.

Pokud by byl virus zavlečen do kontinentální části zemí EU/EEA prostřednictvím importovaných infikovaných zvířat z oblasti RVF v Africe, pravděpodobnost dalšího místního přenosu vektorem mezi zvířaty v Evropě je během zimní sezóny velmi nízká kvůli malému výskytu a nízké aktivitě kompetentních populací komárů v kontinentální Evropě, i když to nelze zcela vyloučit. Podobně další riziko, které nelze úplně vyloučit, může být nelegální přeprava čerstvého masa a nepasterizovaného mléka a tepelně neošetřených produktů od infikovaných přežvýkavců v osobních zavazadlech cestovatelů.

Riziko přenosu prostřednictvím infikovaných látek lidského původu (SoHO) je velmi nízké.

ECDC bude monitorovat situaci v Mayotte a aktualizovat své hodnocení, pokud se změní riziko pro EU.

 

Zdroje:

  1. Základní informace o onemocnění Horečka Rift Valley (Rift Valley Fever – RVF)
  2. ECDC, Rapid Risk Assessment – Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France, 7 March 2019 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA-Rift-Valley-fever-Mayotte-France-March-2019.pdf
  3. Hubálek Z. a Rudolf I. Microbial Zoonoses and Sapronoses. 1. vyd. Dordrecht-Heidelberg-London-New York: Springer, 2011. 457 s. ISBN 978-90-481-9656-2