Rotavirové infekce

Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997–2017

Článek ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) 2018;27(7-8): 190-194.

190_rotaviry