Rotavirové infekce

Rotavirové gastroenteritidy

Rotavirové gastroenteritidy Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha; 15.4.2019 Epidemiologie onemocnění: Rotavirové gastroenteritidy jsou akutní průjmová onemocnění provázená horečkou a zvracením. Před zavedením očkování v roce 2006, byly rotaviry celosvětově nejčastější příčinou závažných akutních gastroenteritid u dětí mladších 5 let, u nichž ročně zapříčinily přibližně 453 000 úmrtí (90 % v nízkopříjmových zemích Asie a Afriky) [1]. V Evropě jsou u dětí hospitalizovaných s akutní gastroenteritidou etiologickým agens rotaviry až ve 40 % případů [2, 3]. V České republice pozorujeme nejvyšší výskyt rotavirových gastroenteritid v zimních a jarních měsících (únor – květen).

Celý článek níže ke stažení.

Soubory ke stažení