RSV, respirační syncyciální virus

Základní informace o onemocnění

Respirační syncyciální virus – RSV

Výskyt:
Onemocnění RSV se vyskytuje převážně v zimních měsících ve všech věkových skupinách. Doba výskytu a závažnost onemocnění se v různých letech liší.

Příznaky:
U starších dětí a dospělých onemocnění probíhá mírně v podobě rýmy se serózní sekrecí, kašlem, nechutenstvím a zvýšenou teplotou, příznaky se objevují postupně. U dětí do 3 let nebo u seniorů probíhá onemocnění mnohem závažněji, často pod obrazem bronchiolitidy (zánět průdušinek) nebo pneumonie s horečkou a dýchacími obtížemi. Obvyklou komplikací u malých dětí je zánět středního ucha. Nejzávažnější průběh onemocnění je u nedonošených dětí a dětí do 1 roku věku, u kterých se přidávají potíže při kojení a krmení způsobené ucpaným nosem a zvýšenou zátěží při dýchání, což může vést následně k dehydrataci a letargii a je často nutná hospitalizace; více než 50 % dětí s touto infekcí musí být léčeno na jednotce intenzivní péče. Ohroženy jsou zejména děti s vrozeným onemocněním srdce a plic, s neuromuskulárním postižením a poruchami imunity. Závažně může onemocnění probíhat i u dospělých s onemocněním srdce, plic a poruchami imunity.

Inkubační doba:
2-8 dní

Původce:
RSV byl objeven v roce 1956, od té doby je známo, že je jednou z nejčastějších příčin respiračních onemocnění horních cest dýchacích u člověka.

Zdroj:
nemocný člověk

Přenos:

–  kapénkami – cestou vstupu je respirační trakt, vzácně oční sliznice
–  přímým kontaktem, např. polibek osoby s RSV infekcí
–  prostřednictvím kontaminovaných předmětů – např. z kliky u dveří a následného dotyku tváře bez předchozího umytí rukou

Období nakažlivosti:
3-8 dní, člověk je nakažlivý 1-2 dny před začátkem příznaků, malé děti a lidé s porušenou imunitou mohou virus šířit i po odeznění příznaků onemocnění až 4 týdny. RSV přežívá na předmětech (hračky, kapesníky, lůžkoviny atd.) mnoho hodin, kratší dobu, cca 25 minut, přežívá na kontaminovaných rukách.

Vnímavost k nákaze:
všeobecná

Imunita po prodělání nemoci:
pouze slizniční, není trvalá

Prevence

Očkování:
vakcína proti RSV se vyvíjí, ale dosud není dostupná. U ohrožených dětí ve vysokém riziku závažného průběhu onemocnění lze podat profylakticky lidské monoklonální protilátky.

Nespecifická prevence:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.

Myjte si často a opakovaně ruce:
– mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
–  pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
–  jezte pestrou stravu
– zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina
–  otužujte se
– dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
– často větrejte místnosti, kde pobýváte
– dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále! Rodiče malých dětí by měli v době výskytu RSV infekcí zabránit kontaktu těchto dětí s nemocnými osobami a omezit čas trávený v zařízeních pro děti.

Respirační syncyciální virus