Škrkavka dětská (askaridóza, askarióza)

Škrkavka dětská (askaridóza, askarióza)

Výskyt: Nákaza způsobená hlísticí Ascaris lumbricoides je jednou z nejčastějších střevních infekcí a vyskytuje se na celém světě, nejvíce v oblastech s nízkou hygienickou úrovní a vysokou hustotou obyvatelstva a v místech, kde se lidské výkaly používají jako hnojivo. Onemocnění je při infekci větším počtem škrkavek nebezpečné zejména pro děti. Většina případů v ČR se v posledních letech vyskytuje u předškolních dětí, nicméně jednotky případů jsou hlášeny ze všech věkových kategorií.

Příznaky onemocnění souvisí s vývojovým cyklem škrkavek.

Ze zralých vajíček, která byla spolknuta, se ve střevě uvolňují larvy, které pronikají do kapilár, odkud jsou zanášeny krví do plic. Z plic se dýchacímu cestami dostávají do hltanu a po spolknutí zpět do střeva, kde v tenkém střevě asi po dvou měsících dospívají. Škrkavky mají tendenci pohybovat se šroubovitým pohybem proti peristaltice střeva. Mohou pronikat do žlučových cest, vývodu slinivky břišní, slepého střeva anebo být vyzvraceny. Dospělá škrkavka přežívá v lidském organismu 1-2 roky.

Klinické projevy jsou závislé na počtu škrkavek přítomných ve střevě, nákaza menším počtem může být bez příznaků. Při průniku larev plícemi se mohou objevit zvýšená teplota, suchý kašel, někdy lehce zakrvácené sputum, poslechově na plicích zánět průdušek, na rentgenu plic prchavé infiltráty. V krevním obraze bývá eozinofilie. Obtíže trvají 1-2 týdny. Nejčastějším projevem přítomnosti škrkavek ve střevě jsou bolesti břicha, nechutenství, plynatost, někdy zvracení a průjem. Při silnější nákaze může dojít k ucpání střev škrkavkami. Po požití dráždivé stravy nebo při horečnatém stavu může dojít k migraci škrkavky do žlučového nebo slinivkového vývodu, k vyzvracení škrkavky nebo jejímu spontánnímu odchodu konečníkem. Vniknutí škrkavky do žlučového nebo pankreatického vývodu se projeví žlučníkovou kolikou, zánětem slinivky břišní a žloutenkou (obstrukční ikterus). Pokud pronikne škrkavka žlučovodem do jater, může se rozvinout zánět žlučových cest nebo absces jater (chirurgické komplikace askaridózy).

Inkubační doba: příznaky postižení plic se mohou objevit za 1-3 týdny po nákaze, klinické projevy přítomnosti škrkavek ve střevě za 4-8 týdnů, vajíčka ve stolici můžeme najít za 7-9 týdnů po nákaze.

Původce: hlístice škrkavka dětská Ascaris lumbricoides – sídlí v tenkém střevě, samice měří 20-30 cm, průměr těla je 5-8 mm, samec měří 15-20 cm, průměr těla je 2-4 mm. Dospělá samice vylučuje denně až 200 000 vajíček.

Poznámka: Askarióza způsobená hlísticí Ascaris suum se mohou vyskytovat v oblastech chovu prasat. V riziku infekce bývají lidé, kteří chovají prasata nebo používají surový prasečí hnůj jako hnojivo. Vajíčka Ascaris suum mohou přežívat v půdě až 10 let, jsou velmi odolná a mohou přežít mráz a extrémní horko.

Zdroj nákazy: infikovaný člověk, který vylučuje vajíčka stolicí. Vajíčko ve vnějším prostředí dozrává asi za dva až tři týdny a je infekční až po dobu 1 roku (v příznivých přírodních podmínkách i déle). Vehikulem nákazy bývá kontaminovaná zelenina nebo ovoce, zejména při hnojení půdy čerstvými fekáliemi, kontaminovaná pitná voda, kontaminované ruce.

Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: nákaza nevede k rozvoji imunity, opakované nákazy jsou možné

Očkování, prevence: očkování není dostupné.

Prevencí je ochrana vnějšího prostředí, půdy a vodních zdrojů před kontaminací vajíčky škrkavek účinným systémem likvidace odpadních vod. Ke hnojení se nemají používat fekálie.

Je nutné důsledně dodržovat osobní hygienu a nekonzumovat neomytou syrovou zeleninu a ovoce. Před manipulací s potravinami si umyjte ruce vodou a mýdlem. Poučte děti o důležitosti mytí rukou, abyste zabránili infekci.

Zdroj:

Beneš J., Infekční lékařství, Galén 2009, str. 350-351

Heymann D.L., Control of communicable diseases manual, 21st Edition, APHA press 2022, str. 51-55

https://www.cdc.gov/parasites/ascariasis/