Shigelózy

Bacilární úplavice u účastníků Boom festivalu v Portugalsku

Na základě informací ECDC a nizozemských zástupců EWRS byl detekován výskyt bacilární úplavice (Shigella sonnei) u švédských (4 potvrzené případy), nizozemských (6 potvrzených a 6 možných případů) a německých (2 potvrzené případy) účastníků Boom festivalu, který se konal v době od 11. do 18. srpna 2008 v Portugalsku. Účastníci festivalu kempovali na břehu jezera Idanha-a-Nova u stejnojmenné vesnice ve východní části země.

Šetřením místních orgánů veřejného zdraví bylo zjištěno, že akce se letos zúčastnilo kolem 25 tisíc lidí. Přestože kontroly dispozic pro přípravu jídel a nápojů prokázaly špatné hygienické podmínky, byla vydána pouze doporučení pro nápravu nedostatků. Kontrolou bylo potvrzeno, že pitná voda je bez závad, kvalita vody v jezeře byla s ohledem na výsledky laboratorního vyšetření shledána jako dobrá, s parametry v doporučených mezích. Z důvodů přítomnosti domácích zvířat byl po dobu konání festivalu vydán zákaz koupání v místním jezeře. Lokální zdravotnické orgány zaznamenaly víc než 100 pacientů z řad návštěvníků a organizátorů festivalu, kteří měli průjem, zvracení, bolesti hlavy, bolesti břicha a svalů a horečku, a to jak před samotnou akcí, tak v jejím průběhu. Laboratorní vyšetření stolice u těchto nemocných neprokázala salmonely, šigely ani yersinie.

Z údajů o hlášených případech bacilární úplavice v Portugalsku vyplývá, že před vznikem popisované situace byl letos v zemi zaznamenán pouze 1 případ onemocnění, v roce 2007 celkem 10 případů. Portugalská strana však tato fakta doplnila konstatováním, že bacilární úplavice je v zemi podhlášeným onemocněním, protože většina místních laboratoří skríning na záchyt šigel neprovádí.

Portugalské zdravotnické orgány požádaly o zaslání informací v případě zjištění onemocnění bacilární úplavicí v daných souvislostech.

Na českých webových stránkách je letošní Boom festival v Portugalsku představen jako akce nezávislé kultury, které mezi ostatními nekomerčními styly hudebně dominuje psytrance. Součástí festivalu byly, kromě hudebních koncertů, výstavy umění, alternativní léčebné metody, přednášky a workshopy.

Z obsahu inzertních příspěvků na některých českých webových stránkách vyplývá, že festival navštívili také čeští občané.

Podle předběžné zprávy z 5. září 2008