Spalničky

Mimořádné očkování proti spalničkám

Informace z Ministerstva zdravotnictví ČR.


Na žádost Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje dopisem ze dne 3.3.2014 udělil obratem hlavní hygienik ČR souhlas s vyhlášením mimořádného očkování proti spalničkám u vytypovaných zaměstnanců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Důvodem je šíření nákazy mezi zdravotnickým personálem uvedené nemocnice a riziko nakažení pacientů, se kterými přichází denně do styku. Mimořádné očkování se vztahuje na osoby, u kterých není prokazatelně zdokumentováno očkování proti spalničkám v platném schématu.

 

Souhlas byl vydán v souladu s § 80 odst. 1 písm. i) Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.