Spalničky

Očkování proti spalničkám

Informace o očkování proti spalničkám.


Plošné pravidelné očkování proti spalničkám bylo na území bývalého Československa zahájeno v roce 1969 aplikací jedné dávky vakcíny proti spalničkám.

Od roku 1975 bylo očkování rozšířeno na dvoudávkové schéma.

V současné době platí následující očkovací schéma dle platné legislativy dané vyhláškou MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v platném znění:

  • První dávka je aplikována dětem od 15. měsíce věku
  • Druhá dávka za 6 – 10 měsíců po první dávce.

V ČR je registrována kombinovaná živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR – measles, mumps, rubella).

V ČR není vakcinace dospělých osob proti spalničkám součástí doporučených očkování pro dospělou populaci (www.svl.czwww.vakcinace.eu ).

Dle materiálů CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) je pro dospělé vnímavé osoby ve věku 19 let a starších doporučeno očkování 1 nebo 2 dávkami vakcíny MMR dle SPC registrované vakcíny.

Zdroj: Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years or Older: United States, 2014