Spalničky

Pokyny WHO pro šetření v případě vypuknutí epidemie spalniček nebo zarděnek. Guidelines for measles and rubella outbreak investigation and response in the WHO European Region

Pokyny pro šetření epidemie pro evropský region WHO, 2013.


Guidelines for measles and rubella outbreak investigation and response in the WHO European Region Measles_outbreakguidelines_WHO2013