Spalničky

Výskyt spalniček v ČR

Podle dostupných aktuálních informací lékařů, mikrobiologických laboratoří a epidemiologů je v ČR od začátku roku 2018 zaznamenáván výskyt onemocnění spalničkami. K 2.2.2018 je v ČR registrováno 11 případů onemocnění.


Původcem onemocnění je virus spalniček. Klinická kritéria pro onemocnění spalničkami jsou horečnatý stav s generalizovaným exantémem (exantém – vyrážka) trvajícím déle než 3 dny, kterému předchází katarální příznaky, teploty nad 38°C a jeden nebo více z následujících příznaků: kašel, rýma, Koplikovy skvrny na sliznici v ústech, zánět spojivek. Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem prodromálních příznaků a končí do čtyř dnů po vzniku exantému.

Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se šíří vzdušnou cestou. K šíření onemocnění napomáhá existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Dojde-li k nahromadění takovýchto skupin osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru v populaci a vznik epidemie.

Vzhledem k snadnému přenosu spalniček a podobností příznaků v počátečním stadiu jiných respiračních onemocnění je důležité myslet v rámci diferenciální diagnózy i na možnost onemocnění spalničkami.

Pro snížení rizika onemocnění jak spalničkami, tak i dalšími respiračními onemocněními je důležité dodržovat obecná preventivní hygienická opatření:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
Myjte si často a opakovaně ruce:

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

Další informace o tématu:

https://archiv.szu.cz/tema/prevence/spalnicky-vyznam-onemocneni-a-aktualni-situace-v-evrope

https://archiv.szu.cz/spalnicky-odber-skladovani-a-transport-klinickeho-materialu

 

 

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ