Spalničky

Zvýšený výskyt onemocnění spalničkami

V posledních dvou letech je evropských zemích, ale i například v USA, Kanadě, Izraeli, Austrálii, hlášen zvýšený výskyt infekčního onemocnění spalničkami. Je to poprvé od poloviny 90.let, kdy se spalničky stávají epidemií, především kvůli rodičům, kteří nenechávají své děti očkovat proti spalničkám.

Jen za první čtvrtletí roku 2008 bylo v Evropě zaznamenáno přes 2 500 hlášených případů onemocnění (v EPIDATu je od začátku roku k dnešnímu datu 22.7.2008 hlášen 1 případ importovaného onemocnění, v roce 2007 byly hlášeny 2 případy onemocnění).

Onemocnění postihuje všechny věkové skupiny, přes polovinu všech případů tvoří jedinci do 20.let věku.

V zemích s vysokým výskytem onemocnění se jedná převážně o osoby, které proti spalničkám nebyly očkovány.

Největší nárůst hlášených případů onemocnění je monitorován ve Švýcarsku. Epidemické výskyty spalniček jsou dále hlášeny z Rakouska, Dánska, Francie, Německa, Španělska, Švýcarska a Velké Británie

V České republice je proočkovanost proti tomuto onemocnění vysoká; v roce 2007 dosahovala 97,76%. Vzhledem k situaci v evropských státech a „prázdninové“ migraci obyvatel můžeme i u nás očekávat importy tohoto onemocnění.