Streptococcus pyogenes

Zvýšený výskyt invazivních onemocnění vyvolaných Streptococcus pyogenes od prosince 2022 do srpna 2023 – výsledky emm typizace, MLST, testování citlivosti na antibiotika a celogenomové sekvenace

Od prosince 2022 došlo dle dat Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy (NRL/STR) k nárůstu počtu případů invazivního onemocnění vyvolaného Streptococcus pyogenes (iGAS). Trend pokračoval i v roce 2023, kdy bylo zaznamenáváno zvýšené množství případů především během jarních měsíců s poklesem výskytu v letních měsících. Zvýšený výskyt iGAS v tomto období byl hlášen i z jiných států Evropy a z USA.

Invazivní onemocnění vyvolaná S. pyogenes jsou povinně hlášena do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), není však zaveden surveillance program iGAS a posílání izolátů S. pyogenes do NRL/STR je založeno na dobrovolnosti a spolupráci NRL/STR a terénních laboratoří.

V NRL/STR byla u všech doručených izolátů GAS prováděna emm typizace, u vybraných izolátů byla testována citlivosti k antibiotikům, dále byla provedena multilokusová sekvenační typizace a celogenomová sekvenace.

 

Výskyt Streptococcus pyogenes od prosince 2022 do srpna 2023