Streptococcus pyogenes

Zvýšený výskyt invazivních onemocnění vyvolaných Streptococcus pyogenes od prosince 2022 do února 2023

Na přelomu roků 2022 a 2023 došlo dle dat NRL pro streptokokové nákazy k nárůstu počtu případů invazivního onemocnění vyvolaného Streptococcus pyogenes. Tento trend je patrný jak v České republice, tak v USA a některých státech Evropy. Zároveň nyní pozorujeme oproti období 2017 až 2021 vyšší výskyt typu emm1 a mírně vyšší výskyt emm12 a také násobně vyšší výskyt emm49. NRL pro streptokokové nákazy oslovila bakteriologické laboratoře v terénu, aby zasílaly izoláty S. pyogenes z invazivních onemocnění k dalšímu monitorování situace, a zavádí metodiku celogenomové sekvenace invazivních izolátů S. pyogenes.

 

Zvýšený výskyt invazivních onemocnění vyvolaných Streptococcus pyogenes