Svrab, scabies

Svrab a současná epidemiologická situace ve výskytu svrabu v České republice

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(1): 16–20.

Svrab