Svrab, scabies

Svrab a současná epidemiologická situace ve výskytu svrabu v České republice

Článek popisující nakažlivé parazitární onemocnění svrab a epidemiologickou situaci ve výskytu svrabu na území ČR

Zprávy CEM (SZÚ, Praha), 2023;32(2): 84-61