Tetanus

Surveillance tetanu

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 473/2008 Sb.