Tuberkulóza

Informace o opatřeních při výskytu onemocnění multirezistentní tuberkulózou

Zdravotnické orgány v Mnichově ohlásily laboratorně potvrzené onemocnění multirezistentní tuberkulózou (MDR-TB) u pasažéra ruských aerolinií, který absolvoval během května až června 2008 lety mezi Petrohradem-Mnichovem, Mnichovem-Frankfurtem a Frankfurtem-Permem. Přestože délka všech uvedených letů byla kratší než 8 hodin (Tuberculosis and air travel, Guidelines for Prevention and control. WHO, 2006), mnichovský orgán veřejného zdraví rozhodl o tom, že bude provedeno šetření u všech kontaktů sedících 2 řady před a 2 řady za sedadlem postižené osoby. Důvodem pro toto rozhodnutí byla intenzivní konverzace nemocného s pasažéry sedícími poblíž. Pacient navštěvoval Německo z důvodů lékařských konzultací pro onemocnění plic, nicméně jsou jen omezené informace o klinických známkách a symptomech nemoci během pobytu na palubách letadel. Místní zdravotnické orgány vytipovaly 13 kontaktů z řad německých občanů, kteří byli vyzváni k absolvování tuberkulínového testu. V případě pozitivního výsledku budou dále testování quantiferonem a vyšetřeni rentgenologicky. S ohledem na původ vytipovaných kontaktů byly předány informace národním orgánům veřejného zdraví v Rusku, USA a Rakousku. S ohledem na výsledky epidemiologického šetření nebyly shledány důvody k vyšetřování dalších pasažérů inkriminovaných letů.  Podle zprávy Institutu Roberta Kocha z 20. srpna 2008.