Tuberkulóza

Tuberkulóza v ČR – data ÚZIS

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR – odkaz na stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR