Vzteklina

Aktualizované informace o výskytu vztekliny v ČR

Aktualizované informace o výskytu vztekliny v ČR jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy ČR (→ Zdraví zvířat → Vzteklina v ČR),  kde lze nalézt například  mapu plánu vakcinace proti vzteklině na území ČR, počty zvířat vyšetřených  na vzteklinu v daném roce, informační bulletiny, odkazy na stránky věnované vyskytu vztekliny ve světě (RABNET) atd.