Vzteklina

Informace o výskytu vztekliny v oblasti severní Itálie

Informace Ministerstva zdravotnictví o výskytu vztekliny v turisticky hojně navštěvovaných oblastech severní Itálie.


Itálie byla již v roce 1997 uznána za zemi prostou vztekliny. V období od února 2008 se však v oblasti severní Itálie začaly vyskytovat případy vztekliny u zvířat. Většina z celkového počtu doposud zaznamenaných případů se objevila v prvních třech měsících roku 2010. Případy se prozatím vyskytly v následujících třech regionech:

·                                Friuli Venezia Giulia Region

·                                Veneto Region – tento region je nejvíce postižen

·                                Autonomní Provincie Trento

Hlavním rezervoárem onemocnění jsou volně žijící zvířata, zejména lišky, méně pak např. jezevci, kuny a vysoká zvěř. Případy vztekliny byly v citovaných regionech zjištěny i mezi domácími zvířaty, zejména šlo o psy, ale i kočky a jiná domácí zvířata.

V Itálii byla zavedena řada opatření zaměřených na povinné očkování domácích zvířat v postižených regionech, omezení volného pohybu psů či zavedení orální vakcinace lišek.

Byl posílen monitoring volně žijících zvířat v těchto oblastech a byla zahájena informační kampaň o možném riziku cílená na lokální populaci i na osoby cestující do těchto oblastí, především jde o doporučení vyhnout se kontaktu zejména s volně žijícími zvířaty.

Vzteklina (lyssa, rabies) je virové onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Patří mezi jednu z nejnebezpečnějších a nejzávažnějších zoonóz. Virus vztekliny se přenáší na člověka od nakaženého zvířete slinami, v praxi tedy nejčastěji pokousáním nebo přímým kontaktem. Bez včasného podání postexpoziční profylaxe je vzteklina ve 100 % případů smrtelným onemocněním. V případě náhodné expozice se provádí v co možná nejkratším čase postexpoziční imunizace.

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů vztekliny mezi volně žijícími i domácími zvířaty v severní Itálii existuje potenciální riziko nákazy pro osoby zejména v zemědělských oblastech. Pokud dojde k pokousání či přímému kontaktu se zvířetem, je třeba bezodkladně vyhledat lékaře.