West Nile fever (západonilská horečka)

Monitorování výskytu onemocnění západonilskou horečkou v Evropě – aktualizace k 19. 7. 2018

V sezóně 2018 (k 19. 7.) bylo hlášeno 19 případů onemocnění západonilskou horečkou (West Nile Fever – WNF) u lidí v zemích EU/EEA, z toho podle místa nákazy v Řecku 12, Itálii 4, Rumunsku 2 a Maďarsku 1. V rámci monitorování výskytu WNF v zemích sousedících s EU bylo zaznamenáno dalších 29 humánních případů v Srbsku.


V současné sezóně byly hlášeny výskyty nákazy u koní v Řecku, Maďarsku a Itálii.

Mapa výskytu případů západonilské horečky u lidí a u koní v zemích EU/EEA v letošní sezóně k 20.7.2018:

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-human-and-equine-cases-updated-20-july

První lidský případ onemocnění západonilskou horečkou přenesený na území EU/EEA byl letos hlášen koncem června v 26. kalendářním týdnu, což odpovídá průběhu předcházejících sezón. Všechny letošní dosud hlášené případy se vyskytly v oblastech, které byly postiženy i v minulých sezónách. Pro srovnání: za celou sezónu 2017 bylo hlášeno 288 lidských onemocnění v EU a zemích sousedících s EU. Celkem bylo podchyceno 127 případů u koní.

V souladu s evropskou legislativou (Commission Directive 2014/110/EU) u dárců krve má být dárcovství odloženo o 28 dní od opuštění lokality s výskytem západonilské horečky, pokud nebyl u dárce proveden test nukleové kyseliny s negativním výsledkem.

V sezóně západonilské horečky v Evropě (od května do listopadu) ECDC aktualizuje údaje každý týden.

Aktuální mapa výskytu:

https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

 

 

Zdroj:

Denní zprávy ECDC – 20/07/2018; TESSy; ECDC Surveillance Atlas; Communicable Diseases Threats Report (CDTR), Week 29, 15-21 July 2018;