West Nile fever (západonilská horečka)

Surveillance západonilské horečky

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 275/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 15

Vyhláška č. 473/2008 Sb., příloha č. 15