West Nile fever (západonilská horečka)

Západonilská horečka v Rumunsku

Rumunsko ohlásilo případ onemocnění západonilskou horečkou u 46letého muže – obyvatele administrativní oblasti Braila na východě země, který během inkubační doby daného onemocnění rybařil u osady Gropeni, ležící na břehu řeky Dunaj. Pacient měl od začátku srpna tr. horečku 38-39 st. C, kruté bolesti hlavy, bolesti očí, makulopapulózní exantém, zvracení a průjem. Dne 8. srpna byl hospitalizován na infekčním oddělení pro podezření na leptospirózu. Tato diagnóza byla na základě laboratorních vyšetření vyloučena a následně bylo vysloveno podezření na marseilleskou horečku (boutonneuse fever). Imunofluorescenční vyšetření se zaměřením na protilátky proti Rickettsia conori bylo negativní avšak potvrdilo protilátky proti West Nile viru. Po nasazení léčby došlo k ústupu příznaků onemocnění a postižený byl dne 15. srpna 2008 propuštěn z hospitalizace. Začátkem září tr. již byl k dispozici výsledek laboratorního vyšetření likvoru nemocného s pozitivitou IgM protilátek proti West Nile viru, takže onemocnění splňovalo kritéria EU pro definici potvrzeného případu nákazy virem West Nile. Žádné další onemocnění v daných souvislostech nebylo zaznamenáno.

Epidemiologické šetření zaměřené na místo bydliště nemocné osoby neprokázalo významnou míru rizika, protože sklepní prostory obydlí nebyly v letošním létě zaplaveny a v lokalitě proběhla plošná dezinsekce, naposledy začátkem srpna tr. V rámci šetření byli odchyceni komáři z prostředí kolem bydliště postižené osoby a dále z míst pobytu během rybaření. Výsledky vyšetření komárů byly negativní. Kromě aktivního vyhledávání suspektně nemocných s podobnými příznaky v daných lokalitách, byly o situaci a přijatých opatřeních informovány příslušné místní zdravotnické a správní orgány. Ve spolupráci se zástupci veterinárního sektoru jsou analyzovány výsledky kontroly úhynu ptáků a zvířat včetně dostupných výsledků laboratorních vyšetření za období letošního a minulého roku. V oblasti probíhá intenzivní osvětová kampaň se zaměřením na prevenci poštípání komáry včetně opatření k zamezení množení hmyzu v blízkosti lidských obydlí.

Oblast Braila patří k lokalitám, jejíž teplotní a vlhkostní poměry jsou do značné míry ovlivněny řekou Dunaj. S tím souvisí velice dobré podmínky pro množení vektorů přenosných onemocnění. V minulosti byly prokázány pouze dva případy onemocnění západonilskou horečkou u obyvatel oblasti Braila – jeden v roce 1997, druhý v roce 2001. V roce 2007 byly v rámci sérologické studie prokázány protilátky třídy IgG proti WN viru u koní z výše uvedené oblasti.

Rumunská strana v současnosti doporučuje při pobytu v Braila z důvodů rybaření osobní ochranu (dlouhé kalhoty, košile a trika s dlouhými rukávy, používání repelentů).