Očkování do zahraničí

Mezinárodní zdravotní řád (International Health Regulations – IHR). Mezinárodní zdravotnické předpisy 2005

Přijetí Mezinárodního zdravotního řádu (IHR) účastnickými státy poskytlo významný právní nástroj pro ochranu veřejného zdraví na mezinárodní úrovni. Klíčovým aspektem IHR je spolupráce na různé úrovni administrativní a vládní nejen mezi účastnickými státy, ale i mezi sousedícími státy, mezi obchodními partnery, členy regionálních organizací apod., v prevenci a kontrole  mezinárodního šíření chorob, chemických a nukleárních havárií atd.