Ptačí chřipka a cestování

Možný mezilidský přenos viru H5N1 v Pákistánu

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(12): 544.

V Pákistánu jsou hlášena opakovaně epizootická ohniska infekce způsobené virem H5N1 mezi drůbeží již od 7.2.2007, poslední ohnisko bylo hlášeno 12.12.2007.

15.12.2007 komentovalo WHO zprávu Ministerstva zdravotnictví Pákistánu, které hlásilo onemocnění u 8 osob, které byly vyšetřeny místní laboratoří.

27.12.07 vydalo WHO zprávu, ve které potvrdilo první případ úmrtí způsobeného A(H5N1) v Pákistánu. Jednalo se o mladého muže z rodiny, kde byli 4 sourozenci – bratři. Někteří z nich údajně onemocněli poté, co ošetřovali nemocného bratra – veterináře, který se podílel na likvidaci zasaženého chovu. Tato rodinné ohnisko bylo součástí výše zmíněné skupiny osmi nakažených. WHO připustilo možnost mezilidského přenosu infekce. Mimo nemocnou rodinu se však žádné další případy, které by se mohly jevit jako primární kontakty, neobjevily. Rovněž se nedalo vyloučit, že se sourozenci mohli nakazit v oblasti, kde se ptačí chřipka vyskytovala u drůbeže. Informace o počtu nakažených a zemřelých z tohoto rodinného „clusteru“ byly v závislosti na konkrétním informačním zdroji dost rozporuplné.

3.1.2008 WHO sděluje, že dosud dostupné výsledky sekvenčních analýz nenaznačují žádné významné mutace, které by podmiňovaly snadný přenos mezi lidmi.