Zdravotní rizika při cestování

Doporučení Světové zdravotnické organizace pro poutníky cestující na pouť „UMRA a HAJJ“ v Saudské Arábii

Zdroj: WHO


  • Cestující/poutníci s chronickým onemocněním jako je cukrovka nebo chronická bronchitida, imunodeficience, by měli před cestou konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem a posoudit rizika z důvodu výskytu infekčního onemocnění způsobené Middle East Respiratory Syndrome Coronavirem (MERS-CoV) na Blízkém Východě.
  • Před cestou na pouť se doporučuje informovat o obecných cestovních a zdravotních opatřeních včetně příznacích infekce  MERS-CoV.
  • Při pobytu klást důraz na časté mytí rukou mýdlem a vodou – i když ruce nejsou viditelně znečištěné; dodržování osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti potravin, jako je zamezení konzumace nedovařeného masa nebo jídla připraveného v nehygienických podmínkách, řádné mytí ovoce a zeleniny před konzumací, dodržování osobní hygieny, zamezení zbytečnému kontaktu s hospodářskými, domácími a volně žijícími živočichy.
  • Cestující/poutníci s příznaky infekce dýchacích cest (horečka, kašel nebo dušnost) během pouti nebo s příznaky jako je zvracení, průjem, by měli dbát na omezení kontaktu s ostatními poutníky, používat na ústa a nos kapesník při kašlání nebo kýchání – zajistit jeho bezprostřední likvidaci do odpadkového koše a po použití si umýt ruce.
  • V případě výskytu akutního onemocnění dýchacích cest během dvou týdnů po návratu z pouti vyhledejte lékařskou pomoc a informujte lékaře o pobytu na Blízkém východě.