Témata zdraví a bezpečnosti

Doporučení + komentář týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních Polska + Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních

196_komentar

198_doporuceni