TiO2 – nanoforma a titanová běloba

Směrnice EU a další vyjádření či podklady

1. Listopad 11. 2022 – Tribunál: EK se dopustila nesprávného posouzení účinků titanové běloby. Tribunál zveřejnil dne 23. listopadu 2022 svůj rozsudek ve spojených věcech T-279/20, T-288/20 a T-283/20 | CWS Powder Coatings a další v. Komise, jímž zrušil nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci z roku 2019 v rozsahu, v němž se týká harmonizované klasifikace a označení oxidu titaničitého jako karcinogenní látky při vdechování v některých formách prášku. (viz: celý dokument tribunálu).

2. E 171 – oxid titaničitý – Jedním z nejdiskutovanějších éček posledních let je oxid titaničitý (E 171) – bílé barvivo, se kterým se můžete setkat například ve žvýkačkách a cukrovinkách. Ačkoliv jde o látku, která se v potravinářství používá velmi dlouho, v posledních šesti letech se objevily pochyby o její zdravotní nezávadnosti. Evropské úřady proto nechaly bezpečnost oxidu titaničitého detailně posoudit, což přineslo jasný výsledek: od 7. února 2022 je zakázáno oxid titaničitý při výrobě potravin používat. (Viz směrnice EU)

3. Vyjádření US EPA ze dne 1. 4. 2021 k využití nátěrů s nanoformou TiO2 v souvislosti s epidemií Covid 19 (https://www.epa.gov/newsreleases/us-epa-orders-nevada-and-california-companies-stop-selling-illegal-disinfectants). Píše se tam: „SAN FRANCISO – Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) (použito slovo ordered) požádala společnosti Macoma, LLC a FN Nano, Inc. se sídlem v Las Vegas a Reno v Nevadě, stejně jako JT Construction Group, Inc. a BZ Nano se sídlem v Glendale v Kalifornii, zastavit prodej neregistrovaného dezinfekčního prostředku FN Nano Photocatalytic coatings, neboli FN Coatings, FN NANO2 Photocatalytic Film. Tento produkt je neregistrovaný dezinfekční pesticid, který se prodává v rozporu s federálním zákonem o insekticidech, fungicidech a rodenticidech (FIFRA). Takové praktiky jsou obzvláště problematické během pandemie COVID-19 a EPA bude i nadále přijímat donucovací opatření, jako je tento příkaz „Zastavit prodej“ na ochranu veřejného zdraví.

1. Odborné stanovisko zástupců Vysoké školy báňské v Ostravě, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotniho ústavu se sídlem v Ostravě a Státního zdravotního ústavu k problematice aplikace nano nátěrů a nanonástřiků TiO2 ve školních a předškolních zařízeních. Odborné stanovisko

2. Využití fotokatalytického jevu anatasové formy TiO2článek na TZB

3. Články publikované prof. MUDr. Danielou Pelclovou, CSc. a kol. z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN