Národní antibiotický program

Organizační složky NAP

Národní antibiotický program (NAP) byl ustanoven na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595. Cílem NAP je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocněními.

Struktura NAP zahrnuje složky s řídící, koordinační a výkonnou funkcí, a to na národní, regionální a lokální úrovni.

Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví