Národní antibiotický program

Spolupracující subjekty

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Státní veterinární správa