Národní antibiotický program

Spolupracující subjekty

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Státní veterinární správa
Národní antibiotický program
Referenční laboratoř Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi 

Kancelář zdravotního pojištění
Preskripce antibiotik – Ukazatele pro praktické lékaře pro děti a dorost
Preskripce antibiotik – Ukazatele pro praktické všeobecné lékaře

Ústav zdravotnických informací