Dárci krve a orgánů, transfúzní stanice, transplantace

COVID-19 a transfuzní služba

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby (ZZTS)


V souvislosti s vývojem epidemiologické situace a STL vydává doporučení pro ZZTS stran možných opatření ke zmírnění následků šíření infekce novým koronavirem.

Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a především nemůže nahradit zdravý úsudek a pečlivé posouzení aktuální situace, která se mění každým dnem.