Dárci krve a orgánů, transfúzní stanice, transplantace

Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s COVID-19, 13.10.2020

Předložený doporučený postup vznikl v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor ČSARIM, CSIM, STL, ČPFS, SIL, KS COVID a SÚKL k předmětné problematice. Uvedená doporučení a stanoviska nemají uvedenu sílu / naléhavost doporučení a přesvědčivost důkazů a jsou podložena analýzou kohort nebo vyházejí ze stanoviska expertů. Doporučený postup se zabývá výhradně klinickými aspekty podání tzv. rekonvalescentní plazmy (dále jen RP) obsahující anti-SARS-CoV-2 protilátky získané od osob vyléčených z COVID-19.

Rekonvalescentni_plasma_u_Covid_19_doporuceny_postup