Dárci krve a orgánů, transfúzní stanice, transplantace

Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s COVID-19

Předložený doporučený postup vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor ČSARIM, STL, SIL a KS COVID k předmětné problematice

DPtrf_covid050520

Zdroj: https://www.infekce.cz/Covid2019/DPtrf-covid050520.pdf