Dárci krve a orgánů, transfúzní stanice, transplantace

Mezinárodní transport lidských tkání, buněk a krve v souvislosti s pandemií COVID-19

Evropská komise potvrdila, že látky lidského původu (Substances of Human Origin, SoHO) jsou považovány za nezbytné produkty, jejichž volný pohyb po zemích EU je považován za zásadní a rozhodující pro zachování provozu transplantačních a transfuzních programů. Dokument SANTE SoHO.


Evropská komise potvrdila, že látky lidského původu (Substances of Human Origin, SoHO) jsou považovány za nezbytné produkty, jejichž volný pohyb uvnitř zemí EU je považován za zásadní a rozhodující pro zachování provozu transplantačních a transfuzních programů.

Zásadní nebo kritický je zejména transport následujících SoHO:

  • orgány pro transplantaci
  • kostní dřeň nebo pupečníkoví krev k transplantaci
  • krev pro transfuzi
  • plasma pro transfuzi
  • plasma pro výrobu léčivých přípravků

Pro dovoz těchto produktů z tzv. třetích zemí byla upravena legislativa, aby se členským státům v současné krizové situaci usnadnil dovoz těchto produktů přes hranice .

COVID-19 and Substances of Human Origin Cross-Border shipments of SoHO as essential goods and services