Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Domácí péče o pacienty s COVID-19 s mírnými příznaky a postup u jejich kontaktů

WHO: Prozatímní pokyny ze dne 17. března 2020

WHO_nCov_IPC_HomeCare_2020.3_cs (1)