Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Itálie: Rozšíření koronaviru COVID-19. Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR, 29. 2. 2020

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie, Benátska/Veneto, Piemontu a Emilia Romagna .


Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo‘ Euganeo).

Výše uvedené obce, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky

MZV občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace.

Na základě doporučení Ústřední epidemiologické komise ze dne 27.2.2020 doporučuje MZV občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Více informací zde.