Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Mimořádná opatření a doporučení

Přehled mimořádných opatření stránkách Ministerstva zdravotnictví

Přehled rad a doporučení na stránkách Ministerstva zdravotníctví