Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 11. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:


Ochranne_opatreni_omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_9_11_2020_do_odvolani