Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Pravidla pro větrání a používání vzduchotechniky v prostorách restaurací k prevenci nákazy COVID-19

Doporučení SZÚ.


Pravidla pro větrání a používání vzduchotechniky v prostorách restaurací k prevenci nákazy COVID-19

  1. Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 – 600 ppm).
  2. Vzduchotechniku zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu.
  3. Vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti).
  4. Více využívat přirozeného okenního větrání (podle WHO – … S ohledem na charakter zmíněné mikrobiální virové struktury není potřeba se bát přirozeného větrání okny.) a to i pokud způsobí mírný tepelný diskomfort. U okenního větrání využívat i průvanového efektu (příčné větrání).
  5. Využívat všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) v sále, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
  6. Vypnout/nepoužívat recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filter.

 

Pravidla byla zpracována s využitím těchto aktuálních podkladů:

  • How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplacesREHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020 (Pokyny REHVA – Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci k provozu budov v oblastech s výskytem koronaviru)
  • Getting your workplace ready for COVID-19, ref. Number WHO/2019-nCov/workplace/2020.2, WHO, 19 March 2020,