Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se od 21. září nezmění, Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR

Tisková zpráva MZ ČR, 18.9.2020.


Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19. Ke změnám v seznamu tentokrát nedochází. Ze seznamu zůstává vyřazeno Španělsko včetně Kanárských ostrovů.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář.

Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

 

Mapa_Seznamu_zemi_podle_miry_rizika_nakazy_10092020_1024x713_1.jpg

 

„Všichni cestovatelé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění, mají nyní povinnost oznámit to před vstupem na naše území prostřednictvím elektronického příjezdového formuláře,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že díky formuláři obdrží hygienické stanice nezbytné údaje pro provedení případného epidemiologického šetření u osob, které přijíždějí ze zemí, kde je zvýšené riziko nákazy onemocněním covid-19. „Jedná se tak o preventivní ochranné opatření, které sníží riziko zavlečení onemocnění ze zahraničí a omezí jeho další šíření uvnitř republiky,“ dodala hlavní hygienička ČR. Kromě toho je nutné podstoupit i test na přítomnost covid-19 do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady.

 

Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR. Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod.

 

U zahraničních zaměstnanců již nebude vyžadován druhý test po 14 dnech. Zároveň již nebude platit zákaz vstupu na území České republiky u cizinců, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti, a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

 

Co se týče testování v jiných zemích EU, nově budou uznávány PCR testy i z těchto zemí, ale ne starší 72 hodin. Výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici. Mezi členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní.

 

Formulář naleznou cestující na stránkách www.prijezdovyformular.czPovinnost jeho vyplnění platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

 

Formulář bude možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

 

Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.