Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Stanovisko NRL ke klinické relevanci průkazu protilátek proti SARS-CoV-2 k průkazu onemocnění COVID-19

Informace Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav


Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k  několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117

Výsledky těchto testů je třeba pro stanovení diagnózy vždy ověřit přímým průkazem viru.

Párový odběr séra s minimálně 3týdenním odstupem a průkaz specifických protilátek by mohl být vhodnou metodou pro epidemiologické šetření a získání další údajů o proběhlé infekci a interakci virus- hostitel.

 

V Praze dne 1.3.2020

NRL pro chřipku, SZÚ