Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Checklist pro nemocnice připravující se na příjem a péči o pacienty s onemocněním COVID-19

Dokument ECDC s instrukcemi (a checklistem) pro nemocnice, které se starají (budou starat) o pacienty s onemocněním COVID-19.


Checklist je založen na současných znalostech ohniska COVID-19 a dostupných důkazech. Jednotlivé body (prvky) popsané v seznamu nemusí být použitelné ve všech nemocnicích a je možné, že budou muset být přizpůsobeny specifickým vlastnostem nemocnice, jednotlivým národním zdravotnickým systémům a právním předpisům.

ECDC bude aktualizovat tento přehled, jakmile budou k dispozici nové informace.

Prvky, které mají být hodnoceny, byly rozděleny do následujících kapitol:

• Zřízení hlavního týmu a klíčových interních a externích kontaktních míst

• Lidské a materiální zdroje a kapacity zdravotnických zařízení

• Komunikace a ochrana dat

• Hygiena rukou, osobní ochranné prostředky (OOP) a nakládání s odpady

• Třídění, první kontakt a stanovení priorit

• Umístění pacienta, pohyb pacientů v zařízení a přístup návštěvníků

• Úklid

 

Pro každou z výše uvedených kapitol byly identifikovány prvky nebo procesy a položky, které mají být zkontrolovány.

Měl by být zvážen postup pro vlastní audit dodržování tohoto kontrolního seznamu.

 

Pro koho je materiál určen: Orgány ochrany veřejného zdraví a správci nemocnic v zemích EU/EEA a ve Velké Británii.

Více informací na: Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients