Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

COVID-19 a odborné společnosti

Přehled doporučení, které mají odborné společnosti na svých webových stránkách.

20200404_COVID_19_a_CLS_JEP Přehled společností, které mají na svých stránkách odborná doporučení a rady související s onemocněním COVID-19 k 4.4.2020

20200405_COVID_19_a_spolecnosti Přehled společností, které nejsou členy ČLS JEP a které mají na svých stránkách odborná doporučení a rady související s onemocněním COVID-19 k 5.4.2020