Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doporuceni_ohledne_respiratoru_a_rousek_final