Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem podle ECDC a WHO.


NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí připravilo přehled základních doporučení pro prevenci a kontrolu suspektních infekcí vyvolaných novým koronavirem při poskytování zdravotní péče (ke stažení zde).

Jedná se o materiál, který vychází z aktuálně dostupných doporučení a intstrukcí světových (WHO) či evropských (ECDC) zdravotnických institucí a agentur k 27.1.2020. Pracovníkům nemocničních týmu pro prevenci a kontrolu infekcí doporučujeme sledovat tyto stránky, kam budeme průběžně umisťovat praktická doporučení pro nemocnice nebo další zdravotnická zařízení podle vývoje situace. (28.1.2020)