Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Koronavirus 2019-nCoV – informace pro lékaře, 5.3.2020

Aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19.


Algoritmus_3_COVID19_05032020
Algoritmus_2_COVID19_05032020
Algoritmus_1_COVID19_05032020
2541FC44_Pruvodni_k_zaslani_aktualuizovanych_algoritmu_COVID19