Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Manuál pro použití Rapid testů

Text Manuálu bude pravidelně aktualizován podle stávající situace (20.3.2020).

Manual_Rapid_test_pouze_pro_osoby_s_klinikou