Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

Odkaz na mimořádné číslo časopisu   Farmakoterapeutická revue , které je věnováno novému koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19. Snahou autorů bylo shrnout aktuální informace o původci, epidemiologii, klinických projevech, komplikacích a terapii této nákazy. Díky vstřícnosti vydavatele je toto číslo zcela zdarma.


Odkaz na stránky www. infekce.cz

Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

Obsah

 • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
  Covid-19: devět měsíců zkušeností; jsou přístupy ke kontrole této infekce racionální?
 • MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
  Nově popsaný koronavirus SARS-CoV-2 a jeho biologické souvislosti
 • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
  Imunita u covid-19
 • Doc. MUDr. Dana Göepfertová, CSc. a MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
  Epidemiologická charakteristika onemocnění covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění
 • MUDr. Vyacheslav Grebenyuk; MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.; MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
  Klinické a laboratorní nálezy u covid-19
 • Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Martin Vítovec; doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.; doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
  Využití výpočetní tomografie v diagnostice covid-19
 • MUDr. Tomáš Nečas
  Covid-19 u dětí a těhotných
 • Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
  Infekce covid-19 u diabetika s komorbiditami: hlavní prognostické faktory a principy léčby diabetu
 • MUDr. Marek Štefan, MBA; MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
  Terapeutické možnosti infekce covid-19
 • MUDr. Josef Chmelař; MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  Onemocnění covid-19 na standardním lůžkovém oddělení
 • MUDr. Jiří Sagan; doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
  Intenzivní péče o pacienty s covid-19
 • MUDr. Jan Balko; prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
  Pitevní a histopatologický nález u onemocnění covid-19
 • MUDr. Aleš Chrdle; MUDr. Eva Novotná; MUDr. František Puškáš
  Osobní ochranné pomůcky a prostředy u zdravotníků v kontextu pandemie covid-19
 • Ludmila Hamplová
  Mediální zodpovědnost v době covid-19

        Elektronickou verzi si můžete stáhnout na této webové stránce:
  https://farmakoterapeutickarevue.cz/cs/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19