Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

MZ ČR, zveřejněno 20.3.2020

Mimoradne_opatreni_organizace_a_provadeni_karanteny_u_zdravotnickych_pracovniku_4_