Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zpracováno Klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 26. 3. 2020.

https_koronavirus.mzcr.cz_nakladani_s_tely_zesnulych_osob_s_p_3_